בגלריה מוצגות עבודות של תלמידות ותמונות אווירה מהסטודיו.

.